Dataskyddspolicy

BriXski AB dataskyddspolicy

Du ska känna dig trygg med hur BriXski AB behandlar dina personuppgifter. Därför vill vi vara öppna med hur vi använder oss av uppgifterna. Du kan när som helst höra av dig till oss för att se vilka uppgifter vi har om just dig och du kan såklart också be oss att ta bort uppgifterna.

Kontakt via mail eller telefon
Vår kontaktinformation hittar du här 


Varför

Vi behandlar personuppgifterna då du ingår ett avtal med oss eller köper en produkt av oss med garantiåtaganden. Vi behandlar också dina personuppgifter för utförande av marknads- och kundanalyser samt som underlag för marknadsföring. Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla bokföringskrav och lagkrav.

Vad

De personuppgifter som behandlas av oss är namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer) och köphistorik.

Hur länge

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Som engångskund max ett (1) år från köpedatum.

Vem

BriXski AB delar ej med sig av dina personuppgifter till tredje part.